Michal Rýdl



Věnuji se vztahům těla a duše, vlivu psychiky na fyzickou stránku těla. Mé úsilí je zaměřeno na identifikaci příčin nežádoucího stavu a jejich odstranění. Vycházím z poznání, že základem nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, i ty neuvědomované.

Poskytuji též souvisící služby spojené s osobnostním růstem, podnikáním a řešením vztahových problémů. Firma může být stejně nemocná jako tělo.

Psychosomatický přístup k řešení problémů je proces vyžadující aktivní účast druhé strany. Je to proces poznání a pochopení, na který Vám žádný "lekař" nepředepíše "lek".