NOVINKY


 

je definována jako výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví.

Pokud si pustíte televizi nebo internet, tak se okamžitě dozvíte, kolik lidí se nakazilo zákeřným covid 19, kolik je hospitalizováno, kolik zemřelo a kolik se vyléčilo. Pak se na Vás nahrnou seznamy omezení osobních svobod a tresty za jejich porušení. Takovou PR kampaň tady nevidíme ani před volbami amerického presidenta a já se ptám, kdo to platí?...

Vyjdeme-li za staré známé pravdy, že ne-moc je stav mysli snáze ji identifikujeme a odstraníme. Zásadní je odstranit a pojmenovat její příčiny. Bez poznání příčiny jen zkoušíme něco zachránit, aniž bychom věděli, proč to děláme a jakou cestou či způsobem toho dosáhnout.

Dostali jsme zprávu a reakci na naše chování. Přišla jen nová zpráva, reakce. Je otázkou přijmout pozitivně tuto energii, tu informaci, jež je nám sdělována. Kdybychom se báli vždy všeho nového, žijeme na stromech. Když budeme mít strach, tak nás to pohltí.

Léta zkoumání a individuálních analýz mne dovedly ke zjištěním, jak vlastnická a potažmo manažerská struktura ovlivňuje chod a rozvoj firem. Mé zkoumání není primárně zaměřeno na odborné schopnosti, vzdělání a prokazatelnou praxi managementu a vlastníků firem, nýbrž na jejich volní vlastnosti, karmické hodnoty, psyché+soma nastavení a podobné...

Naše paže se liší od ostatních zástupců živočišné říše jejich schopností používání. S pomocí paží, rukou, zápěstí a prstů vykonáváme stovky činností, aniž bychom si to uvědomovali.