Třeba takové koleno

09.02.2020

Kolena a stehna jsou spojena s největšími a nejsilnějšími svaly těla. Bolest v oblasti kolene je zapříčiněna nadměrnou námahou, nadužíváním a špatnou kondicí. 

Kolena též představují naši pýchu a ego.

Bolest má vždy a všude svůj spouštěč. Spouštěč je u nás v hlavě a je napojen na patřičnou část naší svalové hmoty. V případě kolene je to stav našeho ega. Pokud nám ego dominuje, pýcha cloumá naším majestátem, zatěžují se nervová zakončení právě v oblastech kolene. Časem dochází k jejich nadužívání, což s momentální špatnou kondicí oblasti způsobuje bolest.

Postup odstranění bolesti (platí pro všechny oblasti) je tedy logicky ve třech krocích:

  • Identifikace mentální příčiny
  • Lokalizace zdroje bolesti ve svalu
  • Ošetření bolestivého místa

Kroky po sobě nutně nemusí následovat, ale jsou z mého pohledu ideální. Přistoupíme-li k lokalizaci a ošetření postiženého místa, nastartujeme ozdravný proces. Pokud identifikujeme mentální příčinu, jak je popsáno výše, docílíme úplného odstranění příčin a tím i zdroje bolesti. V případě pouhého ošetření se nám bude bolest vracet vždy při vzorových modelech našeho jednání až se z ní stane bolest chronická.