Psychoanalýzy firem a jejich vlastníků

08.03.2020

Léta zkoumání a individuálních analýz mne dovedly ke zjištěním, jak vlastnická a potažmo manažerská struktura ovlivňuje chod a rozvoj firem. Mé zkoumání není primárně zaměřeno na odborné schopnosti, vzdělání a prokazatelnou praxi managementu a vlastníků firem, nýbrž na jejich volní vlastnosti, karmické hodnoty, psyché+soma nastavení a podobné vlastnosti s vlivy na společnost.

K tomuto studiu mě přivedly praktické zkušenosti a práce s klienty při výběru zaměstnanců. Vždy jsem se snažil upřednostnit vlastnosti člověka nad jeho vzděláním, přínos pro společnost nad jeho předchozí praxí. Konkrétním příkladem může být zaměstnání manažera v nadnárodní společnosti v malé rostoucí, téměř rodinné, firmě. Manažer vyrostlý v korporátu přenáší veškeré korporátní nešvary do nového působiště a svými, řekněme zažitými, manýry se stává nechtěným psancem. Celá situace se stává absurdní v momentě, kdy sám majitel firmy, jež ho mermomocí přijal, za ním sám nestojí a hází mu klacky pod nohy.

Zde je první poznatek toho, že výběr zaměstnance musí být v souladu s kulturou a prostředím do kterého nastupuje. Většinou se stává, že vlastník považuje příchod manažera z korporátu jako spásu a své osobní vítězství. Chce být obdivován jakouže posilu přivedl těm nulám co tam živí. Opak je pravdou, jen zasel infekci. Nepochopil potřeby společnosti, lže sám sobě. Firma je jako živý organismus, potřebuje symbiózu.

Majitel, pokud je to jednotlivec, se obklopuje buď odborníky a profesionály, a stahuje se do pozice Majitele, nebo se obklopuje těmi, kteří odpovídají jeho povaze a vlastnostem. Takové ty typy majitelů, jež šijí boudy a podvůdky na ostatní, poháněni pouze závistí a svým egem přitahují k sobě podobné manažery, kteří budou jejich firmu jen dojit, přinesou pramalý progres a budou myslet jen na svoje zájmy a benefity.

Pokud je Majitel schopen a ochoten potlačit své ego, jeho nastavení je otevřené, pochopí, že za jeho úspěchem stojí schopný management. Nehodnotí své zaměstnance dle osobních sympatií ale podle výsledků. To ale dokáže jen zlomek majitelů firem.

Všechny ty "modus operandi" majitele se zrcadlí ve fungování jeho firmy. Spousta majitelů přetavila hodnoty na peníze. Mohou si ledacos koupit. Jsou ale věci, jako je třeba dlouhodobý úspěch, které se koupit nedají. To je patrné třeba ve sportu. Koupit si třeba sportovní klub je znakem určité prestiže. Podstatný je však záměr, cíl a smysl takové transakce.

Pokud jste úspěšní na poli byznysu, můžete si koupit sportovní klub. Otázkou je, jak jste ke svému úspěchu došli. Tady se dá pozorovat jasná paralela v podnikání a sportovním podnikání. Pokud jste trpěliví, poctiví a děláte byznys srdcem, bude prosperovat i Vaše sportovní akvizice. Pokud to děláte pro peníze, které nepocházejí až tak úplně z karmicky čistého prostředí, nedosáhnete kýženého úspěchu. Nedosáhnete toho úspěchu proto, že tomu nerozumíte a nejste schopni připustit do vedení schopné profesionály. Koupili jste si něco, aby vás ostatní obdivovali.

Můžeme tady jmenovat zahraniční i tuzemské majitele klubů, které nikdy nedosáhnou na nejvyšší metu. A přitom důvod a řešení je tak snadné. Oni si totiž koupili hračku a stejně tak k tomu přistupují. Jednají na úrovni ega "dítě" a ve vztazích ve vedení na úrovni "dítě - rodič". Zapomněli na úroveň "dospělý". Pohnutky, které určité typy lidí vedou ke koupi sportovního klubu, jsou různé. Ty nejambicióznější jsou nesportovci, jimiž bylo v hodinách tělocviku opovrhováno, nebo minimálně neuměli ani kotoul vzad. Tam je zřetelná paralela vyrovnat komplex z dětství. Ale to je jiná kapitola.

Firma odráží stav a vlastnosti svého majitele. Spousta společností byla zprivatizována prapodivným způsobem. Stejně prapodivný je i konec těchto firem. Většina končí v konkurzu. Pokud nebyla prodána či převzata někým, kdo změnil její cestu a nastavení a dokázal její "karmu" vyčistil.

Stejná toxická zátěž se přenáší na ty "šťastné" majitele. Vybudovali na nepoctivých základech něco, co se jim bude neustále vracet a skončí to jejich, více či méně závažným, onemocněním. Firmy, které jsem sledoval, tak jejich majitelé trpí od syndromu karpálního tunelu, což je banalita spjatá s vlastnictvím, nemocemi srdečními, zažívacími, cukrovkou, hypertenzí, poruchami pohybového aparátu a v nejhorších případech cévní mozkovou příhodou. Většinou je tam na první pohled patrná nadváha až obezita. To je pak zásadní identifikátor toho, co se ve firmě děje.

Všechny tyto stavy se dají identifikovat ve vztahu k jejich "podnikání" ve vztahu ke zdraví jejich společnosti a způsobu fungování. Vždy je třeba se podívat do minulosti a vidět souvislou linku do současnosti.

Jako žádná fazole neroste do nebe, má každý majitel, otec, firmy své limity. Největší umění je odhadnout ten moment, kdy se upozadí jeho role strategického vůdce, rádce a studnici rad a zkušeností. Vhodným výběrem manažerů se firma posouvá dále. Manažery si majitel vybírá, jak je pospáno výše, různým způsobem. Většinou se dá aplikovat "vrána k vráně---" a podle toho se firma dále rozvíjí.

Nemohu však všechny nemocné házet do jednoho pytle ve vztahu k výše popsanému. To je nepravdivé, neodborné a zavádějící.

Nemoci si přinášíme sami svým přístupem a následně infikujeme i naši firmu. To je druhá stránka zkoumání. Stojí za tím opět pohnutky a smysl našeho konání. Známe je rčení, že workoholik je člověk buď chamtivý nebo zamindrákovaný.

Člověk je od své podstaty líný a veškeré jeho snažení a honba za něčím vedla jen k zjednodušení si života. Třeba vynález kola či páky hovoří za vše. Jakou jinou hodnotu tyto vynálezy mají?

Zjednodušeně se dá říci, ukažte mi majitele a zpracuji Vám Due diligence předmětné společnosti bez znalosti interních podkladů. Samozřejmě je to nadsázka, ale mé letité zkušenosti k podobné metodologii ohodnocení firem směřují.

S psychoanalýzou majitele a managementu Vám jsou informace o tom, v jakém je firma stavu, kam směřuje a jaká je její perspektiva mnohem snáze čitelné. Typologie majitele Vám otevře ty správné řádky výsledovek a finančních výkazů. Budete vědět, kdo nevyhraje extraligu ani která firma nebude leaderem ve svém oboru nebo kde na Vás ještě léta budou vypadávat kostlivci ze skříní.

Při transakcích, M&A a podobných lze velice dobře z analýzy majitele číst mezi řádky ve výročních zprávách. Rozličné specifické opakující se proklamace a prohlášení jsou typická pro určité vlastnosti člověka.

Stejným způsobem lze potom číst v účetních výkazech, kde Vám jednotlivé typy transakcí vypoví o kultuře společnosti a jejím interním prostředí. Tento fakt je důležitý zejména při fůzích, kde dochází ke splynutí dvou různých kultur.

Pohybuji se v poradenství dlouhá léta a stejně mne vždy pobaví snaha převozníkova nalézt si svého krále při prodeji firmy. Znám firmy z obou břehů a každý vždy dostane jen to, co sám chce. Bohužel mnoho z nich nenalezne to správné řešení a propásnou šanci na změnu.

Michal Rýdl

www.mrlegal.cz

#business #M&A #psychoanalýza #duediligence #firma #audit

Vytvořte si webové stránky zdarma!