Akašická kronika

23.02.2018

"Akáša" je prvotní výraz sanskrtu pro "prvotní pralátku."
Je to universální systém archivování, který zaznamenává všechny myšlenky, slova a činnosti. Je to schránka, kde jsou uloženy všechny lidské zkušenosti a záznam všech událostí. Nejsou to skutečné knihy nebo svitky, ačkoli mnoho lidí je jako takové vidí, když do akášických záznamů vstupují, ale jedná se skutečně o energetické vibrace. Je to universální systém archivování, který zaznamenává všechny myšlenky, slova a činnosti. Je to energetická vibrace, která se přeměňuje do obrazů, forem, symbolů, fantazií a jazyka, kterému mysl nemůže rozumět.