Nemoc jako stav mysli, AKA jak je na tom covid 19 a my

05.04.2020

Vyjdeme-li za staré známé pravdy, že ne-moc je stav mysli snáze ji identifikujeme a odstraníme. Zásadní je odstranit a pojmenovat její příčiny. Bez poznání příčiny jen zkoušíme něco zachránit, aniž bychom věděli, proč to děláme a jakou cestou či způsobem toho dosáhnout.

Pokusím se popsat spojitost příznaků, dnes strašáka a témata dne, covid 19 z pohledu psychosomatických vztahů. Vyjdu z oficiálně omílaných, třikrát za hodinu v radiu a 5x v televizi, příznaků. Tak těmi jsou vysoké teploty, dušnost, kašel, bolest svalů, bolest hlavy.

Z mého pohledu velice jednoduché identifikátory a nic extra složitého na pochopení. Zdá se, že virus zasahuje oblasti, které jsme schopni velice jednoduše spojit se stavem naší mysli, s naším chápáním světa, stavem naší duše. Covid 19 je mnohem jednodušší než to, co z něho dělají mocnářské elity, aby si uchránili své přežité hodnoty. Kdyby chtěl covid opravdu vymýtit lidstvo, tak bude útočit na jiné orgány, na orgány jako je mozek, vnitřní orgány játra, srdce.

Z pohledu psychosomatických příčin nemocí si udělejme přehlednou tabulku tak, jak je uváděna v mnoha publikacích na toto téma:

Příznak                                                                                       Příčina

Horečka, teplota                                horečka je spojena se stresem, hněvem a zlostí

Kašel                                                   je spojen s touhou se vykřičet, stejně jako

Hrdlo                                                  je spojeno s vyjadřováním se.

Plíce                                                   jsou spojeny s naší schopností přijímat život,                                                                                     radostně a svobodně dýchat. Pokud jsme v                                                                                     depresi a strachu, nedýcháme naplno, volně a                                                                                  svobodně.

Bolest hlavy                                       je stav, který nás přepadá, pokud se                                                                                                  podceňujeme, jsme pod kritikou, tlakem.

Bolest svalů                                      svaly nás nesou kupředu, pokud strnule stojíme                                                                              a nechceme se pohnout k novým prožitkům, tak                                                                              nás budou bolet.

No a vidíte sami, že pokud si všechny příznaky vyhodnotíme, je zpráva, kterou nyní dostáváme zcela jasně čitelná. Vše souvisí se způsobem žití, chápání hodnot a stanovením životních priorit.

Žijeme v depresi, nejsme schopni radostně užívat život a pohnout se kupředu.

Pokud opět použiji veřejně publikované zdroje, nejvíce ohrožených a zemřelých je ve věkové skupině 65+, kardiaků, nemocných cukrovkou, rakovinou a respiračními chorobami. Tito lidé ve většině už veškeré uvedené symptomy mají ze svého onemocnění a stavu mysli.

Pokud si uvědomíme způsob života, jak se honíme za tím a oním, jak jsme svými rozhodnutími nuceni dělat věci, které nás jen stresují, neradujeme se z každodenních malých věcí a nepřemýšlíme pozitivně, tak se na nás symptomy hodí.

Ale stejně jednoduše lze změnit stav naší mysli, užívat si života a důvěřovat energii, která je nám dávána. A potom nemá žádný covid 19 ani jiný příbuzný šanci.